Disclaimer & Algemene Voorwaarden

Een behandeling is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Het is een gereedschap of middel, niet het enige middel. De behandeling sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wenst te minderen of te stoppen met medicatie, je lopende therapie of interventie anderszins van een andere discipline, is dat uitsluitend tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De behandeling neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Ik onthoud mij van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ik doe geen uitspraken over vakgebieden buiten mijn eigen expertise.

Ik heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel in het verleden behandelingen zeer goede resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. Je blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en je eigen verantwoordelijkheid kan nimmer worden teruggeven aan de behandelende therapeut.