Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • Je kunt je voor de 1-daagse Qure cursus alleen inschrijven door mij een mail te sturen.
  Je bent akkoord gegaan met de onderstaande Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden. Je inschrijving beschouwen we als bindend. Aanmelding 1 a 2 dagen voor aanvang cursus is alleen mogelijk na telefonisch overleg:    +31 6 156 44 394
 • Na ontvangst van van je mail ontvang je binnen enkele dagen een bevestigingsmail met verdere informatie.

 • De factuur wordt voor aanvang van de betreffende workshop per mail naar je verstuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Rabobank IBAN NL28 RABO  01382 69 947
  t.n.v. Qure Energetic Connections, o.v.v. naam en factuurnummer.
 • Recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de factuur betaald is.
 • Uitzonderingen alléén na telefonisch overleg met Peter Rombouts:
    +31 6 156 44 394
 • Qure Energetic Connections behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen, ziekte of andere belangrijke redenen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch bericht. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In gezamenlijk overleg wordt je deelname verplaatst naar een volgende cursus.

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving afziet.
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht.
Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Meer dan 10 dagen voor aanvang van de opleiding wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Binnen 5-10 dagen voor aanvang van de opleiding volgt er een restitutie van 75%
  minus € 35 administratiekosten.
 • Binnen 4 dagen voor aanvang van de opleiding volgt er een restitutie van 50%
  minus € 35 administratiekosten.
 • In geval van overmacht kunnen we je deelname verschuiven naar een andere datum.
 • Overmacht is ter beoordeling van Qure Energetic Connections en aanvraag daarvoor is alléén telefonisch mogelijk:    +31 6 156 44 394
 • Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger deel te laten nemen. Graag hierover contact opnemen.