Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • Je kunt je voor de workshop alleen inschrijven door toezending van het inschrijfformulier.
  Je bent akkoord gegaan met de Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden. Je inschrijving beschouwen we als bindend. Aanmelding 1 a 2 dagen voor aanvang workshop is alleen mogelijk na telefonisch overleg:    +31 6 156 44 394
 • Na ontvangst van van het inschrijfformulier ontvang je binnen enkele dagen een welkomstmail met verdere informatie.
 • De factuur wordt 4 tot 5 weken voor aanvang van de betreffende workshop per mail naar je verstuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij aanmelding 5 weken of eerder voor aanvang de betreffende workshop wordt de factuur je enkele dagen na aanmelding toegestuurd met vermelding van de uiterste betaaldatum onder aan de factuur.
 • Je wordt verzocht je betaling na ontvangst van de factuur over te maken.
  op Rabobank IBAN NL28 RABO  01382 69 947
  t.n.v. Qure Energetic Connections, o.v.v. naam en factuurnummer.
 • Recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de factuur betaald is.
 • Uitzonderingen alléén na telefonisch overleg met Peter Rombouts:
    +31 6 156 44 394
 • Qure Energetic Connections behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen, ziekte of andere belangrijke redenen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch bericht. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In gezamenlijk overleg wordt je deelname verplaatst naar een volgende workshop.

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving afziet.
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht.
Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Meer dan 10 dagen voor aanvang van de opleiding wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Binnen 5-10 dagen voor aanvang van de opleiding volgt er een restitutie van 75%
  minus € 35 administratiekosten.
 • Binnen 4 dagen voor aanvang van de opleiding volgt er een restitutie van 50%
  minus € 35 administratiekosten.
 • In geval van overmacht kunnen we je deelname verschuiven naar een andere datum.
 • Overmacht is ter beoordeling van Qure Energetic Connections en aanvraag daarvoor is alléén telefonisch mogelijk:    +31 6 156 44 394
 • Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger deel te laten nemen. Graag hierover contact opnemen.