Praktijkbehandeling

In mijn praktijk behandel ik cliënten van jong tot oud. Pasgeboren baby’s, kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. De thema’s zijn uiteenlopend en heel divers.
In de huidige tijd zijn er veel mensen die “open zijn”, “gevoelig zijn”. Met name kinderen behandel ik graag om ze te laten zien hoe om te gaan met deze “gevoeligheid” en zich te kunnen “sluiten” wanneer zij dat wensen.

Natuurkundige en medische wetenschappers hebben aangetoond dat wij, ons systeem,
(lichaam en psyche)  uit energie, trilling en informatie bestaat. Dit sluit aan op de theorie
van de Quantumfysica.

In ons informatieveld, vergelijk het met de harde schijf van een computer, waar alle programma’s op staan, zijn onze gebeurtenissen opgeslagen. Alles wat we meegemaakt hebben in ons leven staat hier op als pure informatie.

Elke gebeurtenis is verbonden met een emotie. Heb je een prettige gebeurtenis beleefd, dan is de emotie fijn, en andersom. Minder prettige gebeurtenissen dragen we onbewust als energetische blokkades mee die zich zowel in fysieke, als in verschillende anderen klachten kunnen uiten, zoals bijvoorbeeld bij een whiplash waarbij de nek een heftige schok, trauma, heeft ondergaan.

Als alleen op fysiek niveau wordt behandeld en niet op emotioneel niveau, dan kan men na jaren nog last van de nek hebben. De gebeurtenis en de emotie zijn samengekoppeld als pure informatie in je informatieveld opgeslagen. Dit kan tot chronische klachten leiden.

 

Werkwijze
De behandeling begint met een gesprek waarbij de aandachtspunten die je in het intakeformulier hebt omschreven kort behandeld worden.

Daarna gaat het proces vaak verder in liggende of zittende positie. Op het allerfijnste trillingsniveau is het mogelijk dat de emotie wordt gescheiden van de gebeurtenis. Er ontstaat ruimte in je informatieveld. Dit zal zich ook in de fysieke laag positief manifesteren.

Uiteraard wordt bij elke behandeling in de praktijk de RIVM regels in acht genomen in verband met Covid-19. Hier let ik uitermate scherp op.

Na de behandeling volgt nog een kort afsluitend gesprek. Uit ervaring is gebleken, dat er gemiddeld 3 behandelingen nodig zijn voor een goed en blijvend resultaat.

 

Klachten en thema’s
Onderstaand een greep uit verschillende klachten en thema’s:

Fysiek: Lichamelijke klachten zoals gewrichtsklachten, rugklachten, scheef bekken, nekklachten, hoofdpijn, darm- en spijsverterings-klachten, hormonale onbalans, ontstekingen, allergieën, vermoeidheid, slapeloosheid, e.d.

Emotioneel: Gevoelens van verdriet, angst, schuld of boosheid, beperkt zelfvertrouwen en angst voor de eigen kracht, traumaverwerking, depressie, burn-out, stress, rouw, e.d.

Mentaal: Blokkerende overtuigingen zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘het mag niet’, ‘er moet gewerkt worden’ en thema’s als ontvangen, controle en overgave, accepteren van wat er is, e.d.

Relationeel: Conflicten tussen partners of met familie of werkgever, moeite op eigen benen te staan, e.d.

Voordat je op de eerste afspraak komt, krijg je per mail met een link naar het Intakeformulier en Informed Consent.
Dit document graag digitaal invullen en weer afsluiten, meer niet.
Lukt dit absoluut niet, dan kan het per post naar:

Peter Rombouts / Qure Energetic Connections
Albistraat 4  7559 KJ Hengelo

 

Graag de informatie beknopt weergeven en alleen datgene wat je wil meedelen.
Het doel van het intakeformulier is om een beeld te krijgen van jou, zodat ik mij alvast kan voorbereiden op je komst teneinde je zo effectief mogelijk te kunnen behandelen. Het Informed Consent dient op het eerste consult nog ondertekend te worden.